Höjning av nätavgiften 2018-02-01

Kategorier: Nyheter.

  Information gällande justerade nätavgifter 2018-02-01 De avgifter som samtliga nätbolag debiterar sina kunder är reglerade av Energimarknadsinspektionen. Vi har under ett antal år debiterat en avgift långt under vad myndigheten anser att vi behöver för att bedriva verksamheten. För att framåt kunna leva upp till de krav som ställs på oss gällande avbrotts-tider, mer avancerade mätsystem mm behöver vi justera avgifterna. Vi har valt att lägga det på den fasta delen av nätavgiften. De investeringar som medför att vi behöver justera avgiften är: Införande av ett nytt elmätsystem under 2018 Uppförande av ny mottagningsstation från regionnätet. Fortsatt kabelförläggning av elnätet (8% kvar) Utbyte av kablar och transformatorstationer i tätorterna p.g.a ålder   Vilka områden som är kvar att vädersäkra med kabelförläggning är: N Lundby, Bolum och Öglunda, delar av Sätuna och Eggby Idag har vi kabelförlagt landsbygds-områdena Ljungstorp, Stenum , Håkantorp, Skärv och Istrum Våra nätavgifter justeras from 2018-02-01 enligt tidigare information på elräkningen för november månadsräkning 2017. För en normalförbrukare så kommer nätavgiften att justeras med ca 125:-/per månad   Med vänlig hälsning Thomas Karlsson VD Vallebygdens Energi ekf  
Läs Mer…

Information solpark

Kategorier: Nyheter.

Det var stor uppslutning till gårdagens möte kring en eventuell framtida solpark på Vallebygdens område. Ordförande Ola Karlsson informerade om studiebesök på andra anläggningar och presenterade en del siffror samt delade ut intresseanmälningar att fylla i. Se informationsmaterialet nedan 180201 Presentation valle solpark För er som är intresserade, skriv ut och skicka/scanna in intresseanmälan senast den 28/2 Intresseanmälan Solpark
Läs Mer…

Omfördelning av energiskatten 2018

Kategorier: Nyheter och Vallebygdens Energi.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen fr.o.m den 1 januari 2018. Det innebär inga ökade kostnader för dig som kund. Fr.o.m 1 januari 2018 aviseras skatten på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som tidigare, detta innebär att fakturan från ditt elhandelsföretag blir lägre, medan fakturan från Vallebygdens energi blir högre med motsvarande belopp. För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften från Vallebygdens energi kommer energiskatten återfinnas brevid posten för dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader. Vad ingår i elkostnaden  ? Energiskatt, elcertifikat, moms och myndighetsavgifter utgör ungefär 45 % av din totala elkostnad. Cirka 30 % utgörs av kostnaden för själva elen och ungefär 25 % av elnätskostnaden. Läs mer om energiskatten på el på www.skatteverket.se
Läs Mer…

Vi vann = nu är vi bäst i Sverige !

Kategorier: Nyheter.

Vallebygdens ekonomiska förening vann första pris som årets kooperativ i Skaraborg i våras och har nu gått vidare till final där vi  är en av fyra i hela Sverige som tävlar om att bli Sveriges mest framgångsrika ekonomiska förening av Coompanion Väst , vi är väldigt stolta och hoppas att du som kund känner dig glad och stolt. VALLEBYGDENS EKONOMISKA FÖRENINGEN VANN OCH ÄR BÄST I SVERIGE, HOPPAS NI LÄST I TIDNINGEN OCH HÖRT I RADIO SKARABORG OM VÅRT FINA PRIS. PÅ BILDEN ORDFÖRANDE OLA KARLSSON OCH EKONOMIANSVARIG I VALLEBYGDENS THERESE PETRINI I STOCKHOLM OCH TAR EMOT PRIS.   Vallebygdens Energi är ett exempel på hur ett kooperativ med 100-åriga anor levererar nödvändig infrastruktur till sina medlemmar, boende på landsbygd. Att arbeta med hållbar elproduktion är att ha smart och modernt elnät med få avbrott men också att lägga till fler tjänster som medlemmarna efterfrågar. Detta är vad som krävs om man ska vara en kooperativ företag som håller decennium efter decennium.  Vallebygdens Energi är det moderna kooperativet med anor ända från den tiden då Skaraborg elektrifierades i början av 1900-talet. Kooperativet har 1300 medlemmar som levererar el till 2650 abonnenter på landsbygden mellan Skara och Skövde. Kooperativets vision är att bidra till medlemmarnas möjligheter att leva
Läs Mer…

Fastighetstaxering för VA-kunder

Kategorier: Vatten & avlopp.

Fastighetstaxering och nytt Vatten-Avlopp! För de av er som via Vallebygdens Energi fått nytt VA kommer ni behöva ändra på det förslag till Fastighetstaxering som i dagarna skickats ut. Ni ska kryssa i rutan Kommunalt, för Vatten och/eller Avlopp, detta trots att ni är anslutna till Vallebygdens. Kontroll har gjorts och man bedömer, från myndighetens sida, att det är så man ska fylla i. Anledningen är att Vallebygdens i sin ”ände” anslutit sig till det kommunala nätet.  
Läs Mer…

Maj 2017

Kategorier: Vatten & avlopp.

2017-05-26 Pilotprojekt Istrum: I skrivande stund har vi bara småsaker kvar att slutföra och det känns skönt och bra, vi hör mest positiva kommentarer från er boende och då känns det ännu bättre, tack för det. Att slutföra projektet helt, och då handlar det om ekonomin, kommer dock ta ett tag till. Storleken på bredbandsbidraget ligger i händerna på Jordbruksverket/Länsstyrelsen och det ser ut att ta tid. Vi har inte för avsikt att hämta in mer pengar av er nu och vi kan väl hoppas att det stannar vid de summor ni betalt in, det lutar väl egentligen åt det hållet.   Storekullen: Pågår för fullt och planeras bli färdigt innan semestrarna vad gäller stamnätet. Grävning inne på tomterna tar därefter vid. Projektet går enligt plan   Övriga områden/projekt: Det vi skrev förra gången gäller fortfarande, dialoger med kommunerna om samförläggning pågår, inriktningsbeslut från dessa vill vi ha innan semestrarna och det ska vi kunna få. Vi återkommer i fråga om tidplan för övriga områden/projekt.   Richard Löfving, projektledare richard@richardlofving.se
Läs Mer…

Årsstämma 2017

Kategorier: Vallebygdens Energi.

Den 3 maj 2017 hölls Vallebygdens årsstämman på Löfwings Ateljé. Drygt 40 stycken medlemmar var på plats för att ta del av styrelsens information om verksamheterna samt ekonomiska redovisningar. För att ta del av den presentation som hölls så loggar Ni in på medlemssidan, om Ni saknar löseord så hör av er till kundtjanst@vallebygdens.se eller telefon 0511-645 20. Ange Ert medlemsnummer så får Ni login-uppgifter. Vi tackar alla stämmodeltagare för ett trevligt möte! DAGORDNING 2017 Föreningslagen ändringar stadgar 2017 Årsredovisning Föreningen 2016
Läs Mer…

Årets Kooperativ 2017

Kategorier: Vallebygdens Energi.

Tilldelades Vallebygdens Energi. Vallebygdens ordförande Ola Karlsson och Therese Petrini på Kundtjänst tog emot detta fina pris fredagen 7 april i Skara. Nomineringen löd Vallebygdens Energi ekonomisk förening bildades 1971 men har en längre historia från den tid då området elektrifierades i början av 1900-talet.Redan tidigt såg föreningarna i Vallebygden behovet och nyttan av ett gott samarbete för att möta medlemmars behov och på så sätt utveckla sin bygd. Vallebygdens Energi ekonomisk förening fortsätter med stor kraft och energi i samma kooperativa anda för att utvecklas, bli starkare och möta framtidens behov. Vi på Vallebygdens är väldigt glada och stolta för detta pris.
Läs Mer…

April 2017

Kategorier: Vatten & avlopp.

Storekullen: Projektet Storekullen är nu på rull, det är såklart mycket mindre än vårt Istrumprojekt, mer om det nedan, men ändå. 14 fastigheter som på en total grävsträcka på några kilometer kommer att få sitt Vatten-Avlopp-Bredband, precis på samma sätt som i Istrum. Den 23/1 hade vi ett stormöte där vi gick igenom projektet och de egna arbetena man ska genomföra. Hembesöken från SKT (teknikleverantören) är bokade till 28/2 om vädret bara är med oss, vid för mycket snö får vi skjuta på aktiviteten. Grävstart planeras till ungefär april. Som vi skrev ovan så är det ett litet, koncentrerat projekt, att genomföra det ger oss lite mer möjlighet att förbereda de lite större, och ändå inte stå still. Vi vet att ni andra också väntar (Öglunda, Norra Lundby, Överbo, Hålltorp, Kyrkebo osv.), vi kommer till er också. Pilotprojekt Istrum: Vecka 4 var i princip vår sista grävvecka, etapp 2 har nu nått ända upp till Rikesäter, vi har inte lämnat så mycket bakom oss men några saker ska vi fixa till. Man kan därför säga att stamnätsarbetena pågår lite till. Det är nu bara fem fastigheter i projektet som inte fått ok på att koppla på, det hoppas vi kunna
Läs Mer…

December 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

  2017-01-04 Pilotprojekt Istrum: Hej allihop och god fortsättning! Finner för gott att skicka lite allmän info. Ni har hunnit väldigt olika långt hemma hos er själva, en del är redan inkopplade på både V och A och har så varit ett tag, några andra har ännu inte möjligheten. Infon nedan är då lite olika viktig för er, ni får sålla i vad som är aktuellt för just er:   ·         Skara och Skövde kommuner meddelar att sluttömning av era ”gamla avlopp” ska enligt avtal utföras av: o   Skara Kommun, Ragn-Sells (nytt avtal från 1/1-17), Tel 0512-797740 o   Skövde Kommun, PR Slamsugning, 0500-412300 I båda fallen gäller att ni i samband med sluttömning också säger upp den schemalagda tömningen i framtiden.     För er som är i färd med att koppla på er på avloppsnätet: ·         Projektet monterar INTE avloppets backventil (pga frysrisk), den monterar er hementreprenör i samband med inkoppling. Det är viktigt att ni bevakar att den kommer på plats. Montaget är enkelt, titta på flödesriktningspilen och läs på de två gula klisterlapparna! ·         I och med att det inte sitter backventil utan bara en propp på avloppsslangen så innebär det att det är tryck i slangen,
Läs Mer…