Information om behandling av personuppgifter

Kategorier: Nyheter.

Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft när det gäller behandling av personuppgifter. Vi är måna om dina rättigheter som kund och vill gärna informera om dem och om hur vi arbetar när det gäller behandling av personuppgifter. Gå gärna in på länken nedan för mer information. Information om behandling av personuppgifter gdpr
Läs Mer…

Problem med mailen

Kategorier: Nyheter.

Du som ska göra en flyttningsanmälan, kontakta kundtjänst 0511-64520  eller maila kundtjanst@vallebygdens.se. Vi skickar alla papper du behöver inför en flytt då vi just nu har problem med vår länk som är direktkopplad till in och avflyttningsblanketterna. DETTA  PROBLEM  ÄR NU  ÅTGÄRDAT ! OM DU HAR SKICKAT IN EN FLYTTNINGSANMÄLAN UNDER  VECKA 18-20, SKICKA IN IGEN..
Läs Mer…

Information till boende i Istrum och Storekullen

Kategorier: Nyheter.

Vi har under våren varit hos er och bytt er elmätare. Det befintliga systemet är drygt 13 år i år, så detta blir en helt ny generation av elmätare med nya funktioner och som framför allt uppfyller Energimarknadsinspektionens nya funktionskrav. Mer info om detta för den intresserade finns att läsa på Ei.se, tryck på ”publikationer”  och sök på ”Funktionskrav”. Detta byte kommer även att ge oss kapacitet att läsa av vattenmätare och andra nyttigheter automatiskt, därför har vi valt just era områden att börja med att byta elmätare. Kort sagt blir detta ett stort lyft i funktionalitet och driftsäkerhet både för er som kunder och oss som nätägare. Detta byte kommer innebära åtminstone ett ytterligare besök vid er mätarplats från oss. Ytterligare frågor?  kontakta kundtjänst 0511-645 20 eller maila dina frågor till kundtjanst@vallebygdens.se
Läs Mer…

Pressmeddelande från Energiföretagen Sverige 2018-05-08

Kategorier: Nyheter.

PRESSMEDDELANDE: Många hushåll har under våren fått sina första elnätsfakturor och reagerat på höga kostnader. En viktig orsak är att energiskatten på el sedan den 1 januari betalas via elnätsfakturan och inte som förut via elhandelsfakturan – vilket många kunder inte känner till. Från den 1 januari 2018 flyttade skattskyldigheten för energiskatt på el från elhandelsföretagen till elnätsföretagen, efter tidigare beslut i riksdagen. Det innebär att det numera är elnätsföretagen som fakturerar hushållen för energiskatt, något som elhandelsföretagen gjorde före årsskiftet. Även om de flesta elnätsföretag har informerat om denna skattflytt så är det många kunder som fortfarande inte känner till den och därför reagerat på sin elnätsfaktura. Branschorganisationen Energiföretagen Sverige ser därför ett behov av att förtydliga ytterligare. Skatteflytten ökar inte kostnaderna – Flytten av skatt innebär inte några ökade totala kostnader för hushållen, säger Catherine Lillo, slutkundsansvarig hos Energiföretagen Sverige. Fakturan från elhandelsföretaget har minskat med exakt samma kostnad som ökningen på elnätsfakturan. Det kan vara svårt att upptäcka, eftersom de båda fakturorna inte alltid skickas ut samtidigt till hushållen och ofta kommer från olika företag. Däremot kan fakturorna, både för elnät och elhandel, ha påverkats av andra orsaker. Den bitvis kalla vintern har ökat elanvändningen och därmed
Läs Mer…

Tävlar om titeln Årets samhällsbyggare i tidningen Dagens samhälle

Kategorier: Nyheter.

Vallebygdens Energi tillsammans med  Skara Energi är ett av tre företag som tävlar om titeln årets samhällsbyggare. En jury har bland ett tjugotal nominerade valt ut Vallebygdens Energi  och Skara Energi som  arbetar gemensamt  med utbyggnad av VA och fiber på landsbygden, för mer information klicka på länken https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/de-kan-bli-arets-samhallsbyggare-21836
Läs Mer…

Stämma 24 april

Kategorier: Nyheter.

Anmälan till kaffet kl 18.00 måste vi ha in senast kl 15.30 måndag eftermiddag.  Den årliga stämman  i år kommer att vara tisdagen den 24 april på Flämslätt Stiftgård kl 19.00. Kallelse  skickas med post. Vi kommer även att lägga ut dokument  och handlingar på hemsidan. Du som är medlem ( du måste vara medlem för att ta del av handlingarna )  gå in under  fliken  Vallebygdens Energi -Föreningen – Medlemsdokument. Har du inga inloggningsuppgifter, kontakta kundtjänst så skickas inloggningsuppgifter via post.  
Läs Mer…

Höjning av nätavgiften 2018-02-01

Kategorier: Nyheter.

  Information gällande justerade nätavgifter 2018-02-01 De avgifter som samtliga nätbolag debiterar sina kunder är reglerade av Energimarknadsinspektionen. Vi har under ett antal år debiterat en avgift långt under vad myndigheten anser att vi behöver för att bedriva verksamheten. För att framåt kunna leva upp till de krav som ställs på oss gällande avbrotts-tider, mer avancerade mätsystem mm behöver vi justera avgifterna. Vi har valt att lägga det på den fasta delen av nätavgiften. De investeringar som medför att vi behöver justera avgiften är: Införande av ett nytt elmätsystem under 2018 Uppförande av ny mottagningsstation från regionnätet. Fortsatt kabelförläggning av elnätet (8% kvar) Utbyte av kablar och transformatorstationer i tätorterna p.g.a ålder   Vilka områden som är kvar att vädersäkra med kabelförläggning är: N Lundby, Bolum och Öglunda, delar av Sätuna och Eggby Idag har vi kabelförlagt landsbygds-områdena Ljungstorp, Stenum , Håkantorp, Skärv och Istrum Våra nätavgifter justeras from 2018-02-01 enligt tidigare information på elräkningen för november månadsräkning 2017. För en normalförbrukare så kommer nätavgiften att justeras med ca 125:-/per månad   Med vänlig hälsning Thomas Karlsson VD Vallebygdens Energi ekf  
Läs Mer…