Årsstämman för 2018!

Kategorier: Nyheter.

Den 7 maj genomförde föreningen den årliga stämman för verksamhetsåret 2018, med styrelsens årsberättelse och ekonomiska redovisningar. Stämman ägde rum i den vackra miljön på Löfwings Ateljé och krog i Broddetorp, med 77 st röstberättigade medlemmar närvarande. Ordförande för stämman var Charlotte Nordström, som med fast hand ledde deltagarna genom dagordningen. Vi är glada över ett, jämförelsevis, högt deltagarantal även om vi gärna hade sett ännu fler av våra medlemmar på plats. Föreningen ser årsstämman som ett bra tillfälle för medlemmarna att få mycket information, och möjlighet att ställa frågor, kring vår verksamhet och tankar med den i framtiden. Styrelsen, med Ola Karlsson i spetsen som ordförande, fick fortsatt förtroende att leda föreningen. Till stämman var även Daniel Pettersson från Fastbit inbjuden att informera om fibertjänster. I dagsläget är drygt 1 600 fastigheter i vårt område anslutna till fibernätet, men fortfarande är det ett antal som inte kommit igång med sin TV, bredband och/eller telefoni via nätet. Vi upplever att det kan kännas svårt veta hur man kommer igång och för frågor kring detta så är ni alltid välkomna att kontakta Fastbit på tel.nr 020-37 38 00 eller gå in på openbit.se. För att hjälpa er igång med det praktiska
Läs Mer…

Strömavbrott.

Kategorier: Nyheter.

2019-03-12 kl 12.00 Strömavbrott Sätuna, Bjurum, Ingatorp och Håkantorp, kabel avgrävd. För er kunder som bor i området runt Bjurums kyrka och Trollsäter kommer strömmen tillbaka senare under eftermiddagen idag.
Läs Mer…

Planerat avbrott

Kategorier: Nyheter.

Fredag 8 februari klockan 9.30-12.00 har vi ett planerat avbrott i Slättängsområdet. Vi arbetar med inkoppling av nya högspänningskablar. Detta arbete påverkar även vattenförsörjningen i området under avbrottstiden. Bofasta kunder har fått meddelande via postlådan. Kunder på  Viol, Konvaljvägen och Boängen drabbas ej av avbrottet.
Läs Mer…

Årstämma 2019

Kategorier: Nyheter.

Information till medlemmar i Vallebygdens ekonomiska förening. Boka in i almanackan redan nu att Årsstämman kommer att vara den 7 maj kl 19.00 på Löfvings ateljé. Kallelse mm kommer längre fram. ( fika kl 18.00 som du måste anmäla dig till om du vill ha ) till kundtjänst.
Läs Mer…

Höjd Energiskatt 2019

Kategorier: Nyheter.

Höjd energiskatt från 1 januari 2019 Riksdagen har beslutat att energiskatten för 2019 blir 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh inklusive moms).  Skatten betalas via elräkningen Från och med 1 januari 2018 betalar du som konsument energiskatten genom din elnätsfaktura. Innan år 2018 betalades energiskatten via elhandelsfakturan. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Energiskatten är en fast kostnad per kWh el du har använt. Det är alltså inte en procentuell andel av dina kostnader som det är för moms eller inkomstskatt. Om du använder mindre el kommer dina kostnader för energiskatt att minska, även om till exempel dina elnätsavgifter skulle öka. Den aktuella energiskatten år 2018 var 33,10/kWh (41,38 öre/kWh inklusive moms). Årliga höjningar av energiskatt Från och med år 2020 ska energiskatten indexeras. Det innebär att skatten kommer att höjas varje år för att justera så att skatten inte indirekt sänks när penningvärdet förändras på grund av inflation. Regeringen fastställer före november månads utgång det nya skattesatsen som ska tas ut för påföljande kalenderår. Varför betalas moms på energiskatten? Energiskatten är en så kallad punktskatt och undantas inte från moms i mervärdesskattelagen 1994:200. Därför ska moms (mervärdesskatt) betalas även på energiskatten. Punktskatter införs
Läs Mer…