Nätavgifter

Nätavgiften används för underhåll och utbyggnad av elnätet. Man kan se det som en avgift för själva transporten av elen fram till huset. Avgifterna är på årsbasis och fördelas över 12 månader.

Nätavgifter fr.o.m 2017-03-01

Säkringsavgift Läg 16A 16A 20A 25A 35A 50A 63A 80A 100A 125A 160A 200A
Fast avg exkl.moms 1670 2470 3317 4102 4831 5787 7644 8547 10148 12532 17990 19829
Fast avg inkl.moms 2088 3088 4146 5128 6039 7234 9555 10684 12685 15665 22488 24786
Taxa 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111

Utöver fasta avgiften tillkommer en rörlig avgift på 19 öre/kWh exkl. moms.
Microproduktionstariffer 2013 doc

 

Effekttariffer fr.o.m 2016-01-01 (342)