Vatten och avlopp

2017-10-04

Fastighetstaxering och nytt Vatten-Avlopp!

För de av er som via Vallebygdens Energi fått nytt VA kommer ni behöva ändra på det förslag till Fastighetstaxering som i dagarna skickats ut. Ni ska kryssa i rutan Kommunalt, för Vatten och/eller Avlopp, detta trots att ni är anslutna till Vallebygdens. Kontroll har gjorts och man bedömer, från myndighetens sida, att det är så man ska fylla i. Anledningen är att Vallebygdens i sin ”ände” anslutit sig till det kommunala nätet.

2017-09-28

Pilotprojekt Istrum:

Projektet är nu i princip helt klart, det som kvarstår är:

 • Lantmäteriförrättning (Ledningsrätt), processen är påbörjad och bör vara slutförd kring årsskiftet. Vi äger inte hela processen själva utan är beroende av Lantmäteriets tidplan och tillgänglighet.
 • Slutreglering med alla deltagande fastigheter, här väntar vi på Jordbruksverkets slutliga besked kring bredbandsbidraget.

Vi har helt övergått i en driftsfas där Skara Energi sköter tillsyn och utryckningar på icke arbetstid.  Vanliga vardagar, på Vallebygdens kontorstider ska all felanmälan gå tid. Om en tid kommer ni få ut information kring vad man gör när man har problem.

Det som gläder oss är att driften har gått bra, så här långt, vi behöver dock ha mer drifttid för att konstatera om allt funkar som vi vill. Vi har problem med att en del av er inte lämnat i ”Klarrapporten”, vi har alltså ingen hundraprocentig koll på om alla verkligen kopplat på sig, ni som är färdiga, lämna in blanketten är ni snälla!

Storekullen:

Projektet i princip slutfört, kvar är:

 • Lantmäteriförrättning
 • Slutreglering med markägare
 • Slutreglering med deltagande fastigheter
 • Larminstallation i pumphuset

Skålltorp:

Som Storekullen

Hålltorp:

Grävstart inom kort, mitten av oktober?

Norra Lundby:

För er som hänger med i tidningarna (FT och SkLT) så har ni kunnat läsa om att Broddetorps avlopp (Falköpings kommun), kanske ska anslutas till Skara Energis nät. Detta skulle i så fall bli möjligt i och med Vallebygdens Norra Lundbyprojekt. Detta är en sak som vi ser som mycket intressant och idén är väckt av Thomas Karlsson. Vi vill låta kommunerna (Falköping-Skara) förhandla färdigt och att nödvändiga beslut tas, innan vi börjar gräva i Norra Lundby. För er som ska delta i projektet så spelar detta ingen egentlig roll mer än att det, rätt skött, skulle kunna påverka projektets kostnader i rätt riktning.

Förutom det som nämndes ovan förekommer diskussioner om annat som också skulle kunna utföras av Vallebygdens, inom projektets ramar, vi vill också låta dessa beslut tas.

Markägarförhandlingar är ändå påbörjade, vi vet ju att vi ska gräva, allt arbete behöver alltså inte stå still i avvaktan på besluten. Bredbandsbidrag är också sökt, besked saknas vilket troligen beror på att pengarna för stunden ”är slut”.

Öglunda:

Lite som Norra Lundby, det finns vissa beslut vi vill invänta, även om dessa är små i sammanhanget.

Stenum:

Diskussioner har nu inletts med ett antal fastighetsägare, en liten bit av slangarna har också förlagts, i samband med ombyggnad av elnätet. Att samförlägga är ett sätt att hålla nere kostnaderna, det gynnar både Vallebygdens som förening och fastighetsägarna, i det långa loppet. Något helhetsgrepp har inte tagits, detta får göras senare.

Projektledare Richard Löfving   richard@richardlofving.se

Texten står kvar sedan förra gången vi skrev:

Storekullen:

2017-08-09

Stamnätet blev färdigbyggt, täthetsprovat och klart, innan grävlaget tog semester. Nu i augusti så pågår tomtarbetena och de bör bli färdiga kring nästa månadsskifte.

Kvar att slutföra kommer vara lite installationer i tryckstegringshuset och ekonomin, vilket blir samma som för Istrum, kommer ta ett tag….

Skålltorp:

Ett ”miniprojekt” som utfördes innan sommaren, pådrivet av att bygget av nya ridhuset startade upp.

Hålltorp:

Detta är numera sammanslaget med det som kallades Överbo och startar upp inom kort. Ett projekt liknande Storekullen, knappt 20 kunder och ca 4 kilometers grävning. Bör vara slutfört, vad gäller stamnätet, till årsskiftet.

Norra Lundby:

Här gick information ut, riktat direkt till alla anmälda fastigheter innan sommaren. Vi skriver inte all den texten igen utan kan bara konstatera att projektering utifrån nya förutsättningar startar upp.

Öglunda:

Här gick information ut, riktat direkt till alla anmälda fastigheter innan sommaren. Vi skriver inte all den texten igen utan kan bara konstatera att projektering utifrån delvis nya förutsättningar startar upp.

Stenum:

I detta område har nästan ingen aktivitet utförts, mest beroende på att en ”lokal vilja att göra något” inte uppfattats. Det fanns ingen arbetsgrupp som skapat opinion. Nu har detta hänt, en intressegrupp har hört av sig och därför tror vi att allt ska inledas med ett stormöte under hösten. Mer info senare.

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

Pilotprojekt Istrum:

2017-05-26

I skrivande stund har vi bara småsaker kvar att slutföra och det känns skönt och bra, vi hör mest positiva kommentarer från er boende och då känns det ännu bättre, tack för det.

Att slutföra projektet helt, och då handlar det om ekonomin, kommer dock ta ett tag till. Storleken på bredbandsbidraget ligger i händerna på Jordbruksverket/Länsstyrelsen och det ser ut att ta tid. Vi har inte för avsikt att hämta in mer pengar av er nu och vi kan väl hoppas att det stannar vid de summor ni betalt in, det lutar väl egentligen åt det hållet.

Storekullen

Pågår för fullt och planeras bli färdigt innan semestrarna vad gäller stamnätet. Grävning inne på tomterna tar därefter vid. Projektet går enlig plan.

Övriga områden /projekt

Det vi skriver förra gången gäller fortfarande, dialoger med kommunerna om samförläggning pågår, inriktningsbeslut från dessa vill vi ha innan semestrarna och det ska vi kunna få. Vi återkommer i fråga om tidplan för övriga områden /projekt.

2017-04-14

Pilotprojekt Istrum:

Nästan på dagen 1 år efter att vi satte skopan i backen har vi nu helt gått över i driftsfasen, 15/4 2016 började vi gräva i Eggby, idag skriver vi 14/4 2017. I jämförelse med många andra VA projekt i samma storlek så är detta ett mycket gott och snabbt förfarande. Att det gått så bra beror i huvudsak på:

 • Ett bra förberedelsearbete, här har Vallebygdens hela tiden haft ett långsiktigt tänk och gett undertecknad möjlighet att förbereda oss alla så bra som möjligt. Det är lätt att springa iväg för fort bara för att alla vill framåt. Just tidsaspekten och att vi får arbeta strukturerat, ”lider” ju kommande projekt av, det är i stora projekt, som berör många, inte klokt att stressa för mycket. Vi hoppas ni som bor på övriga orter kan förstå detta och ha kvar ert tålamod.
 • Bra entreprenörer, företag som är kunniga och jobbar målmedvetet för att med bra kvailtè så snabbt så möjligt att sig i mål. Att ”städa upp” efter sig så att vi inte måste gå tillbaks mer än nödvändigt.
 • Stort arbete av administrationen, några som sällan figurerat utåt i projektet är de som håller ordning på den mängd av fakturor, kontrakt, checklistor, ansökningar, bidragsunderlag mm mm som ”vi får på köpet”. Therese, Cathrine, Eva och Pia är mer eller mindre ”plågade” av allt detta, de förtjänar ett stort tack.
 • Fastighetsägarna, att ni ställt upp och gjort ert, på ett bra sätt. Snälla, trevliga och måna om ert projekt.
 • Markägarna, samma som jag skriver om fastighetsägarna, samarbetet har funkat bra, visst, allt har inte gått enligt plan men tillsammans upplever åtminstone jag att vi kommit framåt på ett bra sätt.

Detta var de stora delarna, det finns såklart en mängd moment och människor som i stort och smått deltagit i projektet, ingen nämnd ingen glömd.

Slutreglering med fastighetsägarna dröjer tyvärr, det som kvarstår, och kommer så göra en tid, är utbetalningen av bredbandsbidraget, Länsstyrelsen/Jordbruksverket har aviserat att detta tar tid. Vi kalkylerade 135 000 kr fram till tomtgräns, ink moms för ett normalhushåll. Utan att lova för mycket så pekar det nedåt, sett från den summan.

Att vi nu går över till driftsfasen innebär att information ska ut till er fastighetsägare om hur ni ska använda er anläggning och vart ni vänder er vid problem. Ett utskick kommer ske snarast. Den informationen är viktig att ni ser till att den följer med fastigheten, vid en ev försäljning.

 

I korthet kommer driften att skötas så här:

Felanmälan VA

 • Dagtid, normal arbetsdag: Vallebygdens kundtjänst
 • Övrig tid Skara Energi, ett avtal har tecknats där de står för beredskap/jourtjänster

Men, och det är ett stort MEN, ni har ett eget ansvar i att inte ringa ”för allt”, ni kommer få ett flödesschema som beskriver vilka moment ni själva måste göra innan ni ringer på hjälp. Vi måste alla komma ihåg att ansvarsgränsen (för funktion och ekonomi) ligger i fastigheternas tomtgräns!

För er som inte färdigställt era egna arbeten inne på tomten är det nu hög tid att ni gör det, vi har också fått indikationer på att det är mycket på g nu i april och början av maj. Det är av stor vikt att vi faktiskt använder näten så som det är projekterat och tänkt. Ni som har problem vid själva installationen måste komma ihåg att där ska all kontakt ske med Vallebygdens, inte Skara Energi. Det är först när ni färdigställt era arbeten och fått det att funka som ni följer med över i driftsfasen.

Ovan nämns inte mycket om fiberarbetena, dessa fortgår dock och inkoppling sker löpande, vissa får vänta och då beror det ibland på att för få, som är anslutna till samma skåp, har färdigställt arbetena på sin egen tomt. Slangen är helt enkelt inte framme vid husväggen. Det blir ineffektivt och dyrt om vi ska kasta oss fram och tillbaks i området så fort någon grävt fram sin slang på tomten. Man får då vänta tills fler har blivit klara. Vi ber om förståelse för detta.

Konstiga beteende i området? Vallebygdens kommer initialt att hämta in vattenförbrukningsvärdena med att köra bil i området (med en liten antenn på taket). Detta sker i början av: januari, april, juli och oktober. Bilfärden går långsamt och vi stannar på lite udda ställen och står där i några minuter. Vi kommer också köra fram på en del gårdsplaner för att vända. Arbetet ska i huvudsak ske på vanlig arbetstid men kanske undrar ni ändå vad som händer. Bilen kommer troligen inte vara en ” målad Vallebygdsbil”.

Hementreprenörerna har i stort skött sina arbeten bra, vi har haft några stycken installationsfel men tycker att de, i förhållande till antalet avloppspumpar som grävts ned, varit relativt få. Ett axplock av vad undertecknad fått till sig:

 • För hårt packat runt utgående 40 mm avloppsslang, mynnar ut i att det varit svårt att få själva pumpmotorn på plats.
 • Glömt att trycka ner frostskyddet i den gröna tanken, en pump har frusit, med stopp som följd.
 • Vid återställningen i trädgården har man fyllt upp med jord lite för högt upp runt den svarta vattenmätarbrunnen och den gröna avloppstanken. Här kan ni fastighetsägare göra en insats genom att kolla detta. Det finns markeringar på båda brunnarna hur högt upp marknivån ska vara. Man vill inte riskera att få in ytvatten som drar med sig smuts och skräp ner i brunnarna. Om det är för hög nivå på marken, ta bort lite. Marken ska slutta bort från tankarna.
 • Otydligt vilken av entreprenörerna som ansvarar för att avloppet verkligen fungerar. Det är en värre nöt att knäcka. Är det elektriker, rörfirman eller grävaren? Här har ni som beställare något att tänka på, om ni lejer in tre olika firmor, vem gör slutkontrollen och ser att avloppsvattnet verkligen pumpas bort?

Samtliga fel ovan har rättats till, de gånger projektet varit inblandade har vi valt att inte lägga den kostnaden hos specifik entreprenör eller fastighetsägare, det har varit små insatser hittills.

 

Storekullen:

Efter påskhelgen börjar vi gräva, vi startar vid Ljungstorps bygdegård och tar oss upp mot Storekullen. Entreprenör är Thomas Nielsen Gräv och det är en av de två entreprenörer vi hade i Istrum, således så är kunskapen god om hur vi ska göra.

Ni kommer samtidigt som VA och fiber också få en del nya elledningar i området, nedgrävda istället för luftburna. Den förbättringen kommer många av Vallebygdens kunder att märka då elavbrotten förväntas minska. Vidare så har Bengt Larsson stärkt upp organisationen som projektledare för VA, Fiber och El, han kommer synas en del uppe hos er i Storekullen.

 

Övriga områden/projekt:

Vallebygdens tittar, och har hela tiden tittat, på vilket nästa område ska bli. Som ni tidigare kunnat läsa så finns det pågående kontakter i områdena Öglunda och Norra Lundby, med kommuner, detta arbete fortgår. De kontakterna/besluten spelar också roll för Kyrkebo och delvis för Hålltorp, inte så mycket för Överbo.

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

VA-kontraktet

För er som nu ska skriva på VA-kontraktet med Vallebygdens kan ni se bilagorna till detta här. Samtliga kunder i Istrum/Flämslätt får kontraktet hem per post för underskrift/återsändning.

Bilaga 1 Fasta kostnader rev 170101

Bilaga 2 Rörliga kostnader rev 170101

Bilaga 3 Projektgenomförande och Kostnadsfördelning rev 170101.docx ‘

Bilaga 4 Särskild Överenskommelse rev 170101.docx

Bilaga 5 Ny brukare under pågående projekt rev 170101.docx

Bilaga 6 Ny brukare efter avslutat projekt rev 170101.docx

Bilaga 7 Ändring av befintlig brukares användande rev 170101.docx

Bilaga 8 Vattning av djur_Brutet vatten rev 170101.docx

Bilaga 9 Flyttanmälan_Ändringsrapport rev 170101.docx

Bilaga 10 Överenskommelse markupplåtelse rev 170101.docx

Bilaga 11 Driftproblem Service Felanm rev 170101.docx

Bilaga 12 Material och Projektering för fastigheter rev 170101.docx

Bilaga 13 Fastighetsägarens egna arbete rev 170101.docx

Bilaga 14 Definitivanmälan till VA projekt rev 170101.docx

Bilaga 15 Slutlig reglering projektkostnad för fastighet rev 170101.docx

Bilaga 16 Slutlig kostnadsreglering markägare och andra rev 170101.docx

 

Om Vatten & Avlopp

Efter beslut från medlemmarna så har vi nu börjat arbeta med satsningen för Vatten och Avlopp i vårt område. Ansvarig projektledare är Richard Löfving och här på hemsidan kommer han efterhand rapportera om hur arbetet fortskrider. Se under arkiv till höger på denna sida för att följa hans uppdateringar.

För frågor som inte besvarats av informationen på hemsidan går det bra att skicka ett mail till Richard via formuläret nedan, eller ringa kundtjänst. Se länken nedan för uppgifter.

Kontakta Kundtjänst för Vatten och Avlopp

Intresseanmälan för Vatten, avlopp och fiber

Informationsdokument

Klicka på länkarna nedan för att få fram informationsdokument

Fastighetsägarens egna arbete projekt Istrum

Material och projektering projekt Istrum

Istrum hemarbeten

Hemmanätsbild

Montering och drift tryckavlopp

 

Nyheter om Vatten & Avlopp

Maj 2017

Kategorier: Vatten & avlopp.

2017-05-26 Pilotprojekt Istrum: I skrivande stund har vi bara småsaker kvar att slutföra och det känns skönt och bra, vi hör mest positiva kommentarer från er boende och då känns det ännu bättre, tack för det. Att slutföra projektet helt, och då hand ...

Läs Mer…

April 2017

Kategorier: Vatten & avlopp.

Storekullen: Projektet Storekullen är nu på rull, det är såklart mycket mindre än vårt Istrumprojekt, mer om det nedan, men ändå. 14 fastigheter som på en total grävsträcka på några kilometer kommer att få sitt Vatten-Avlopp-Bredband, precis på samma ...

Läs Mer…

December 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

  2017-01-04 Pilotprojekt Istrum: Hej allihop och god fortsättning! Finner för gott att skicka lite allmän info. Ni har hunnit väldigt olika långt hemma hos er själva, en del är redan inkopplade på både V och A och har så varit ett tag, några an ...

Läs Mer…

November 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

    2016-11-13 Pilotprojekt Istrum: Dagsläget: Nyligen fick Lilla Kulhult och Flämslättsticket ok att koppla på, inom kort får Blommedalen samma besked. Det innebär att vår entreprenör Thomas Nielsen snart är i mål med sin etapp! Mycket bra ...

Läs Mer…

Oktober 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

2016-10-12 Som vi tidigare utlovat så ska en mer fullödig information tas fram, som omfattar alla kommande projekt, den är dock inte klar, vi ägnar oss därför åt att skriva om enbart pilotprojektet Istrum. Projekt Istrum: Dagsläget: Nyligen släppte v ...

Läs Mer…

Augusti 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

2016-08-12 Projekt Istrum: Dagsläget: Torsdagen 11/8 2016 får vi se som en milstolpe i vårt första VA projekt, den första kunden kopplade på sitt vatten och avlopp! Hemma hos Lars och Majvor Örwall på Kyrkemossen 1, rinner nu vättervatten i kranarna, ...

Läs Mer…

Juni & Juli 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

  2016-07-15 Projekt Istrum: Dagsläget: Den 13/7 genomfördes fullskaligt täthetsprov på vatten och avloppsledningarna som lagts ned. Provet omfattade sträckorna Eggby (påkopplingspunkt) – Pumphus Istrum – Pumphus Remningstorp och alla led ...

Läs Mer…

April 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

2016-04-13 Projekt Istrum:   Informationsmöte 4/5 kl 18.00 angående tjänsteutbud fibernät och en del installationstips, plats är Istrums sporthall!!! Hjälp oss att föra budskapet vidare. Fastbit kommer att delta.   Dagsläget:   Denna m ...

Läs Mer…

Mars 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

    2016-03-24 Förra informationen innehöll en tabell som var svårtydd, färgerna i tabellen hade ramlat bort så den gav inte någon information, forstätt hålla utkik på hemsidan så kommer tabellen i rätt form inom kort!   Projekt Istrum: ÄNDRING!!!! F ...

Läs Mer…

Senaste nytt

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv