Elavtal / Priser

Du hittar elavtalet samt villkoren på sidan Blankett

Följande avtal gäller under perioden 2018-10-01 t.om  2021-09-30

1. Tre-årigt fast avtal till priset av 49,60/kWh. Totalt inkl moms 62öre/kWh

2. Tre-årigt fast avtal Miljö El till det förmånliga priset av 50,40 öre/kWh. Totalt inkl. moms 63 öre/kWh

3. Rörligt avtal: SVKs medelspottpris + 2,5 öre exkl. kostnad för el-certifikat

4. Rörligt avtal Miljö El: SVKs medelspottpris +3,5 öre exkl. kostnad för el-certifikat

 Vallebygdens rörliga elpris 2019

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
69,14 60,80

Totalt rörligt elpris inkl moms

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
86,42 76,0

Totalt rörligt elpris miljö-el inkl moms

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
87,67 77,25

Kunder som inte tecknar avtal betalar tillsvidarepris för elen, för närvarande ligger detta pris på 74,94 /kWh. Totalt inkl moms 93,67 öre/kWh.

Nyinflyttade under avtalsperioden: Kontakta kundtjänst.

Vilket skall man välja?

Det är oerhört svårt att råda i valet av avtal. Någon riktlinje kan vi dock våga oss på att ge:
– Har man året runt boende i fastighet med eluppvärmning torde något av de fasta avtalen vara bäst.
– Sommarboende, lägenheter där man i huvudsak endast har hushållsström kan rörligt avtal vara lönsamt.

Ser man tillbaka historisk så har det varit lönsamt med rörligt avtal, men man måste vara medveten om att det kan bli dyrt vissa månader. Den senaste sommaren 2018 torka och kommande avveckling av kärnkraftsreaktorer indikerar på en uppåtgående trend för elpriset.

Du hittar elavtalet samt villkoren på sidan Villkor & Blanketter