Elavtal

Enligt regeringsbeslut har energiskatten höjts med 3 öre/kWh per den 2017-07-01. Denna skatt läggs ovanpå vårt oförändrade pris vilket innebär en ökning totalt sett för samtliga kunder.

Enligt regeringsbeslut höjdes kvotplikten för el-certifikat den 2016-01-01. Kvotplikt innebär att för varje inköpt kWh måste en viss mängd el-certifikat medfölja. Det är denna mängd som regeringen beslutat höja, vilket innebär en extra kostnad per kWh-timme. Då denna kostnad endast passerar genom oss som elhandlare ut mot slutkunden, innebär det en ökning av kWh-priset för våra fasta avtal.

Teckna elavtal

Du hittar elavtalet samt villkoren på sidan Villkor & Blanketter

Följande avtal gäller under perioden 2015-10-01 – 2018-09-30:

1. Tre-årigt fast avtal till priset av 38,0 öre/kWh. Totalt inklusive energiskatt och moms 88,38 öre/kWh

2. Tre-årigt fast avtal Miljö El till det förmånliga priset av 39,0  öre/kWh. Totalt inkl. energiskatt och moms 89,63 öre/kWh

3. Rörligt avtal: SVKs medelspottpris + 2,0 öre exkl. kostnad för el-certifikat

4. Rörligt avtal Miljö El: SVKs medelspottpris +3,0 öre exkl. kostnad för el-certifikat

 Vallebygdens rörliga elpris = Spotpriset (miljö-pris =spotpris + 1 öre)

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
37,92  38,95 36,35  34,94 36,22 33,81 36,98 38,65 42,22  36,96

Totalt rörligt elpris inkl energiskatt och moms

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
84,28 85,56 82,31 80,55 82,15 79,14 86,85 88,93  93,40 86,82

Totalt rörligt elpris miljö-el inkl. energiskatt och moms

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
85,53 86,81 83,56 81,8  83,4 80,39 88,10 90,10  94,65 88,1

Utan elavtal

Kunder som inte tecknar avtal betalar tillsvidarepris för elen, för närvarande ligger detta pris på 48 öre/kWh. Totalt med energiskatt och moms blir det, 100,63 öre/kWh.

Nyinflyttade under avtalsperioden: Kontakta kundtjänst.

Vilket skall man välja?

Det är oerhört svårt att råda i valet av avtal. Någon riktlinje kan vi dock våga oss på att ge:
– Har man året runt boende i fastighet med eluppvärmning torde något av de fasta avtalen vara bäst.
– Sommarboende, lägenheter där man i huvudsak endast har hushållsström kan rörligt avtal vara lönsamt.

Ser man tillbaka historisk så har det varit lönsamt med rörligt avtal, men man måste vara medveten om att det kan bli dyrt vissa månader.

De få medlemmar och kunder som väljer att ej teckna något avtal, betalar tillsvidarepris.

Du hittar elavtalet samt villkoren på sidan Villkor & Blanketter