Jämförpriser el

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets uträkningsmodell

 

Avtal Lägenhet
2000 kWh år
Villa utan elvärme
5000 kWh/ år
Villa med elvärme
20 000 kWh/år
 Fast pris
tom 2018-09-30
60,75 51,75 47,25
 Fast pris Miljö
 tom 2018-09-30
62,00 53,00 48,50
 Rörligt pris Augusti 2018 100,33 91,33 86,33
 Rörligt miljöpris
Augusti 2018
102,20 93,20 88,70
 Anvisningspris 105,33 96,33 91,83