Jämförpriser el

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets uträkningsmodell

 

Avtal Lägenhet
2000 kWh år
Villa utan elvärme
5000 kWh/ år
Villa med elvärme
20 000 kWh/år
 Fast pris
tom 2021-09-30
74,50 67,00 63,25
 Fast pris Miljö
 tom 2021-09-30
75,50 68,25 64,50
 Rörligt pris februari 88,50 81,00 72,75
 Rörligt miljöpris februari
89,75 82,25 78,50
 Anvisningspris 106,18 98,68 94,93

 

OBSERVERA att det endast är elpriset det handlar om, nätavgiften ingår inte i jämförspriset.