Elprisets fördelning

Bilden i länken nedan visar att det är en allt mindre del av totala elpriset som utgör elenergipriset. Nätdelen är alltid lika oavsett varifrån du köper din elström!

Elprisets fördelning (540)

 

 

Här hittar du en länk till Svensk Energi med diverse statistik över elanvändning/prisförändningar m.m.