April 2017

Kategorier: Vatten & avlopp.

Storekullen: Projektet Storekullen är nu på rull, det är såklart mycket mindre än vårt Istrumprojekt, mer om det nedan, men ändå. 14 fastigheter som på en total grävsträcka på några kilometer kommer att få sitt Vatten-Avlopp-Bredband, precis på samma sätt som i Istrum. Den 23/1 hade vi ett stormöte där vi gick igenom projektet och de egna arbetena man ska genomföra. Hembesöken från SKT (teknikleverantören) är bokade till 28/2 om vädret bara är med oss, vid för mycket snö får vi skjuta på aktiviteten. Grävstart planeras till ungefär april. Som vi skrev ovan så är det ett litet, koncentrerat projekt, att genomföra det ger oss lite mer möjlighet att förbereda de lite större, och ändå inte stå still. Vi vet att ni andra också väntar (Öglunda, Norra Lundby, Överbo, Hålltorp, Kyrkebo osv.), vi kommer till er också. Pilotprojekt Istrum: Vecka 4 var i princip vår sista grävvecka, etapp 2 har nu nått ända upp till Rikesäter, vi har inte lämnat så mycket bakom oss men några saker ska vi fixa till. Man kan därför säga att stamnätsarbetena pågår lite till. Det är nu bara fem fastigheter i projektet som inte fått ok på att koppla på, det hoppas vi kunna
Läs Mer…

December 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

  2017-01-04 Pilotprojekt Istrum: Hej allihop och god fortsättning! Finner för gott att skicka lite allmän info. Ni har hunnit väldigt olika långt hemma hos er själva, en del är redan inkopplade på både V och A och har så varit ett tag, några andra har ännu inte möjligheten. Infon nedan är då lite olika viktig för er, ni får sålla i vad som är aktuellt för just er:   ·         Skara och Skövde kommuner meddelar att sluttömning av era ”gamla avlopp” ska enligt avtal utföras av: o   Skara Kommun, Ragn-Sells (nytt avtal från 1/1-17), Tel 0512-797740 o   Skövde Kommun, PR Slamsugning, 0500-412300 I båda fallen gäller att ni i samband med sluttömning också säger upp den schemalagda tömningen i framtiden.     För er som är i färd med att koppla på er på avloppsnätet: ·         Projektet monterar INTE avloppets backventil (pga frysrisk), den monterar er hementreprenör i samband med inkoppling. Det är viktigt att ni bevakar att den kommer på plats. Montaget är enkelt, titta på flödesriktningspilen och läs på de två gula klisterlapparna! ·         I och med att det inte sitter backventil utan bara en propp på avloppsslangen så innebär det att det är tryck i slangen,
Läs Mer…

November 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

    2016-11-13 Pilotprojekt Istrum: Dagsläget: Nyligen fick Lilla Kulhult och Flämslättsticket ok att koppla på, inom kort får Blommedalen samma besked. Det innebär att vår entreprenör Thomas Nielsen snart är i mål med sin etapp! Mycket bra jobbat och det mesta har gått deras och vår väg. Vi kommer att ägna en del tid åt att färdigställa Skövde ledningen, vi gör det efter att vi säkerställt våra egna ledningar. Etapp 2, NLE, är färdiga hela vägen ut till Falkenberg/Lilleskog och Ölanda, NLE ”backar nu tillbaks” till Hallabo och fortsätter upp mot Lugnet/Furumon/Ötorp/Heddeberg osv. Påsläpp av kunder kommer att ske i två etapper: A= Kvarnen-Hallabo-Bränningsholm-Falkenberg-Lilleskog-Stjälkholmen-Ölanda. Beräknat påsläpp ca V 49 B= Lugnet-Furumon-Ötorp-Heddeberg-Rikesäter. Beräknat påsläpp V6? Vintern avgör ganska mycket av hur vi gör, vid hård vinter så kan vi tänka oss att dela på denna etapp. NLE gör också ett gott jobb, de drabbas dock av sämre väder då deras etapp startade lite senare i våras. Lite intressant information efter att fastighetsregistret uppdaterats: ·         I vårt arbetsområde väljer 96% av de fastboende att gå med! ·         114 hushåll kopplar på sig, liksom 6 verksamheter (Flämslätt, Istrums SK osv)! ·         273,7 folkbokförda personer kommer att få tillgång till snabbt bredband!  
Läs Mer…

Oktober 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

2016-10-12 Som vi tidigare utlovat så ska en mer fullödig information tas fram, som omfattar alla kommande projekt, den är dock inte klar, vi ägnar oss därför åt att skriva om enbart pilotprojektet Istrum. Projekt Istrum: Dagsläget: Nyligen släppte vi på Istrums by som nu kan använda nytt vatten och nytt avlopp, det tog bara ett par timmar efter klartecken innan första kund var påkopplad. Totalt i projektet har nu ett femtontal kunder kopplat på sig. Återigen har entreprenören levererat täta nät vilket är mycket tacksamt. Inom kort får Lilla Kulhult och ”Flämslättssticket” ok på att koppla på. Vi har mjukvarufel på tryckstegringen Remningstorp och detta måste åtgärdas innan ni kan få rätt tryck på inkommande vatten, därav dröjsmålet. Provtryckning ska också genomföras. Bredbandet får vi många frågor på, beskedet där är att troligen blir ingen påkopplad under detta året. Arbetet fortskrider på två fronter, den norra stammen har nu nått golfbanan och vi har tagit oss under vägen och över till ”Blommedalssidan”. Det är ca 1000 m kvar att gräva, det är dock trångt genom hela Blommedalen, vilket ställer till det för trafik och framkomlighet. Vi är mycket tacksamma om vi kan hjälpas åt i detta. Entreprenörerna gör så
Läs Mer…

Augusti 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

2016-08-12 Projekt Istrum: Dagsläget: Torsdagen 11/8 2016 får vi se som en milstolpe i vårt första VA projekt, den första kunden kopplade på sitt vatten och avlopp! Hemma hos Lars och Majvor Örwall på Kyrkemossen 1, rinner nu vättervatten i kranarna, avloppsvattnet hamnar så småningom i Skara, via Eggby. Fler är på gång att ansluta och det blir väl lite bättre fart med påkopplingarna nu när semesterperioden är över. För att kunna erbjuda fler av er boende påkoppling så krävs dock att vi först får ordning på våra två centrala pumpstationer (Istrums by inne i skogen och Remningstorp), tryckning av vattnet fram till er och tryckhöjning av avloppet bort mot Eggby. Husen har blivit ett par veckor sena men ska kunna vara på plats i slutet av V34. Ni som har ögonen med er har märkt att vi inte kunnat vänta, tryckstegringspumparna och elmätarskåpen är redan satta på plats, följden av det blir att husen får lyftas på med en kran, över den redan monterade utrustningen. Därefter har vi lite rör och eljobb innan stationerna är i drift. Vi ska självklart också lufta och täthetsprova ledningarna. För er som tycker er sakna era gröna avloppspumpar så kommer en stor sändning
Läs Mer…

Juni & Juli 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

  2016-07-15 Projekt Istrum: Dagsläget: Den 13/7 genomfördes fullskaligt täthetsprov på vatten och avloppsledningarna som lagts ned. Provet omfattade sträckorna Eggby (påkopplingspunkt) – Pumphus Istrum – Pumphus Remningstorp och alla ledningar/stick/kunder, mellan dessa punkter. Vi hade ett fullgott resultat vilket var mycket glädjande. Förutom att vi fick reda på att båda våra grävlag har gjort ett bra jobb så kan nu också de första 15 kunderna inom kort koppla på sig, vi väntar egentligen bara på att få svar på det vattenprov som togs. Det är alltså nära till att Vättervatten börjar rinna i kranarna hemma hos er boende! Tätheten i näten är viktig och är nästan enda sättet att konstatera om våra entreprenörer gjort ett bra jobb, 99% av deras arbete kan man ju i efterhand inte se! Processen med täthetsprover tar lite tid och kostar såklart pengar, vi vill dock inte hamna i den sitsen att mängden köpt vatten (från Skara Energi i Eggby) inte stämmer med mängden sålt vatten (hemma hos er kunder). Tyvärr är det väldigt vanligt att det finns en diff däremellan, i många landsbygdsföreningar idag, mest beroende på att man inte tagit kostnaden för ordentliga täthetsprov och inte gett sig själva den tiden, man
Läs Mer…

April 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

2016-04-13 Projekt Istrum:   Informationsmöte 4/5 kl 18.00 angående tjänsteutbud fibernät och en del installationstips, plats är Istrums sporthall!!! Hjälp oss att föra budskapet vidare. Fastbit kommer att delta.   Dagsläget:   Denna måndagen (11/4), hade vi grävstart för projektet Istrum, Etapp 1. Entreprenören är Thomas Nielsen och han har Stellan, Johan och Jörgen med sig i laget, de avancerar nu från Eggby samhälle och norrut. På Sten Catonis mark vid Broasjön kan man se en arbetsbod och en massa långa rör, det är Skara Energi (Lennart och David) som utför svetsning av de grövre rören, i huvudsak den 200 mm ledning som Skövde kommun ska ha. Dessa dras ut med traktor och kommer att ligga utlagda utmed grävsträckan, vårt grävlag lägger sedan ner dessa i schakten.   I slutet på V15 och början av V16 kommer ni se Wikstrands Maskin utmed vägen Eggby-Istrum, de utför de nödvändiga borrningarna under vägar och åar. Som regel är man hänvisad till att borra under Trafikverkets vägar, man tillåts sällan gräva av dem. Borrningarna flyttar sig sedan i takt med grävarbetena, de påverkar inte biltrafik.   V18 kommer grävlaget för Etapp 2 igång, de ansluter till Etapp 1 på samma ställe som Skara
Läs Mer…

Mars 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

    2016-03-24 Förra informationen innehöll en tabell som var svårtydd, färgerna i tabellen hade ramlat bort så den gav inte någon information, forstätt hålla utkik på hemsidan så kommer tabellen i rätt form inom kort!   Projekt Istrum: ÄNDRING!!!! Fibermötet ska inte vara på Kristi himmelfärdsdag! Vi ändrar till 4/5 istället, 18.00 i Istrums sporthall!!! Hjälp oss att föra budskapet vidare. Fastbit kommer att delta. Vi är inne i ett mycket hektiskt skede då alla bitar ska falla på plats inför grävstarten, om det dröjer med besked i vissa frågor ni ställt så beror det på just det. Ni kommer få svar så småningom, stört på sent i april om inget hänt. Detta är nytt: Upphandlingen av entreprenörer är klar, denna utföll så att norra stammen (Eggby-Gröna Lund) byggs av Thomas Nielsen Grävning, stammen som vänder ut mot Istrums by byggs av NLE Johan Andersson AB. Detta gör att vi kan starta etappen mot Istrum innan norra stammen är färdigbyggd. Bra för oss alla då vi snabbare kommer i mål. Det förändrar däremot tid och betalplan vilket framgår av nedan: Observera att entreprenaden kan gå fortare eller långsammare än vi klarar att gissa oss till, de planerade inbetalningsdatumen kan
Läs Mer…

Februari 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

  2016-02-01 Projekt Istrum: Lördagens (30/1) möte i Istrums sporthall var välbesökt, det var nog över 100 personer som dök upp, mycket bra med tanke på att vi sparar tid och pengar då vi når många med information. För er som inte kunde komma så läggs de dokument vi gick igenom upp på hemsidan, inom kort: PowerPoint presentationen, kanske inte helt lätt att förstå allt, men den ger lite vägledning Bilaga 13 Bilaga 12 Installationsanvisning avloppspumpstation Broschyr om tryckande avloppssystemet LPS Översiktsbild för hur fiberinkopplingar ska ske Angående den sista punkten (fiber) så sker ett möte, nästan helt inriktat på fiberinstallationen, tjänster, och priser på tjänsterna, torsdagen 5/5 kl 18.00 i Istrums sporthall, Fastbit deltar tillsammans med Vallebygdens. Fastbit har ganska mycket på gång och i maj borde det kunna bringas lite klarhet kring detta. Undertecknad sa på mötet att Vallebygdens ville få in namn/kontaktuppgifter till de hementreprenörer ni tror ni ska använda för era egna arbeten. Syftet är att vi ska kunna informera/utbilda dessa så att de vet vad de ska, och måste, göra hemma hos er när det är dags. Ni väljer sedan fritt från den listan, vem eller vilka ni vill använda. Hittills har följande påtänkta entreprenörer
Läs Mer…

Januari 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

2016-01-13 Intensiv mötesperiod: Vi passar på att hålla ett antal möten med er under januari och februari månad. Det borde vara lite lugnare för de flesta under den perioden. Vi ber er att försöka komma på mötet, ni behöver alla ha information och vi spar mycket tid på att ge den vid ett tillfälle. Projekt Istrum: Plats: Sporthallen Istrum Dag: Lördagen 30/1 Tid: Från 09.30 är lokalen öppen, visst material finns att titta på. 10.00 startar mötet. Ämne: I huvudsak om de arbeten som ska utföras på egen tomt, kort genomgång av stamnätet. Övrigt: En liten stund ska vi vara utomhus så varma kläder är att föredra. Följ med på hemsidan sista dagarna innan mötet, om väderläget. Fika serveras. Om hembesök: Ett fåtal av er kommer att få hembesök den 17 februari, ni får en särskild kallelse om det. Ni som får så här tidigt besök är ni som är storförbrukare eller har många fastigheter eller på grund av tekniska lösningar som måste tittas närmre på. Övriga får vi avvakta med tills vi säkert vet att snön är borta, vi tror att V11 och V13 passar bäst. Ni får kallelser till detta senare. Vi ber er att göra allt för att ställa upp på den föreslagna tiden, vi kommer ha
Läs Mer…