Höjd Energiskatt 2019

Kategorier: Nyheter.

Höjd energiskatt från 1 januari 2019

Riksdagen har beslutat att energiskatten för 2019 blir 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh inklusive moms). 

Skatten betalas via elräkningen

Från och med 1 januari 2018 betalar du som konsument energiskatten genom din elnätsfaktura. Innan år 2018 betalades energiskatten via elhandelsfakturan. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Energiskatten är en fast kostnad per kWh el du har använt. Det är alltså inte en procentuell andel av dina kostnader som det är för moms eller inkomstskatt. Om du använder mindre el kommer dina kostnader för energiskatt att minska, även om till exempel dina elnätsavgifter skulle öka.

Den aktuella energiskatten år 2018 var 33,10/kWh (41,38 öre/kWh inklusive moms).

Årliga höjningar av energiskatt

Från och med år 2020 ska energiskatten indexeras. Det innebär att skatten kommer att höjas varje år för att justera så att skatten inte indirekt sänks när penningvärdet förändras på grund av inflation. Regeringen fastställer före november månads utgång det nya skattesatsen som ska tas ut för påföljande kalenderår.

Varför betalas moms på energiskatten?

Energiskatten är en så kallad punktskatt och undantas inte från moms i mervärdesskattelagen 1994:200. Därför ska moms (mervärdesskatt) betalas även på energiskatten. Punktskatter införs för att till exempel styra konsumtionen för vissa varor eller för att öka statens inkomster. Skatten på alkohol, energi och tobak är våra äldsta punktskatter.