Höjning av nätavgiften 2018-02-01

Kategorier: Nyheter.

 

Information gällande justerade nätavgifter 2018-02-01

De avgifter som samtliga nätbolag debiterar sina kunder är reglerade av Energimarknadsinspektionen.

Vi har under ett antal år debiterat en avgift långt under vad myndigheten anser att vi behöver för att bedriva verksamheten. För att framåt kunna leva upp till de krav som ställs på oss gällande avbrotts-tider, mer avancerade mätsystem mm behöver vi justera avgifterna. Vi har valt att lägga det på den fasta delen av nätavgiften.

De investeringar som medför att vi behöver justera avgiften är:

Införande av ett nytt elmätsystem under 2018

Uppförande av ny mottagningsstation från regionnätet.

Fortsatt kabelförläggning av elnätet (8% kvar)

Utbyte av kablar och transformatorstationer i tätorterna p.g.a ålder

 

Vilka områden som är kvar att vädersäkra med kabelförläggning är:

N Lundby, Bolum och Öglunda, delar av Sätuna och Eggby

Idag har vi kabelförlagt landsbygds-områdena Ljungstorp, Stenum , Håkantorp, Skärv och Istrum

Våra nätavgifter justeras from 2018-02-01 enligt tidigare information på elräkningen för november månadsräkning 2017.

För en normalförbrukare så kommer nätavgiften att justeras med ca 125:-/per månad

 

Med vänlig hälsning

Thomas Karlsson

VD Vallebygdens Energi ekf