Mätarbyte pågår!

Kategorier: Nyheter.

Nu har vi dragit igång vårt stora mätarbytes-projekt vilket innebär att vi kommer att byta ut alla elmätare under ca 1,5 års tid framåt. Målsättningen är att gå fram område för område men vid behov kan vi också byta enstaka mätare. Det kan också vara aktuellt att sätta upp extra antenner för kommunikationen vilket innebär att vår personal kan komma till samma ställe ett par gånger.

I första hand är det vår egen personal som utför mätarbytena och det är Sadiq och Mohammed som för tillfället rör sig ute hos er kunder i detta ärende. De flesta mätare sitter utomhus så vi kommer åt dem utan att behöva gå in, men i samband med mätarbytet så bryts strömmen en kort tid.

Vi hoppas på överseende och jobbar för att bytena ska ske så effektivt och smidigt som möjligt!