Vi vann = nu är vi bäst i Sverige

Kategorier: Nyheter.

Vallebygdens ekonomiska förening vann första pris som årets kooperativ i Skaraborg i våras och har nu gått vidare till final där vi  är en av fyra i hela Sverige som tävlar om att bli Sveriges mest framgångsrika ekonomiska förening av Coompanion Väst , vi är väldigt stolta och hoppas att du som kund känner dig glad och stolt.

VALLEBYGDENS EKONOMISKA FÖRENINGEN VANN OCH ÄR BÄST I SVERIGE, HOPPAS NI LÄST I TIDNINGEN OCH HÖRT I RADIO SKARABORG OM VÅRT FINA PRIS.

PÅ BILDEN ORDFÖRANDE OLA KARLSSON OCH EKONOMIANSVARIG I VALLEBYGDENS THERESE PETRINI I STOCKHOLM OCH TAR EMOT PRIS.

 

Vallebygdens Energi är ett exempel på hur ett kooperativ med 100-åriga anor levererar nödvändig infrastruktur till sina medlemmar, boende på landsbygd. Att arbeta med hållbar elproduktion är att ha smart och modernt elnät med få avbrott men också att lägga till fler tjänster som medlemmarna efterfrågar. Detta är vad som krävs om man ska vara en kooperativ företag som håller decennium efter decennium.

 Vallebygdens Energi är det moderna kooperativet med anor ända från den tiden då Skaraborg elektrifierades i början av 1900-talet. Kooperativet har 1300 medlemmar som levererar el till 2650 abonnenter på landsbygden mellan Skara och Skövde. Kooperativets vision är att bidra till medlemmarnas möjligheter att leva och bo i Vallebygden med omnejd.

När möjligheten att få fiber kom på tal för c:a tio år sen var det därför självklart att Vallebygdens Energi skulle ta sig an uppgiften. Att ha ett bra bredband är på många sätt en förutsättning för möjligheten att leva och bo på landsbygden. Idag är 75 % av elabonnenterna anslutna även till fibernätet. Målet är att hela området ska ha tillgång till fiber 2020.

För några år sedan startade föreningen byggnation av nät för vatten och avlopp Idag är 106 fastigheter anslutna och vi fortsätter i andra områden utanför kommunens verksamhetsområde.

Föreningen är i startgropen och undersöker om det finns medlemmar som vill investera i en markbaserad solpark med en produktion om ca 1 miljon kWh per år i området.

Självklart har föreningen egna installationselektriker för olika elarbeten hos kunder

Sverige elektrifierades utanför städerna av kooperativ, tyvärr har många tvingats lägga ned. Vallebygdens Energi Ek.för. har visat att de, genom att skapa och äga infrastruktur kooperativ och sörja för snabb lokal service, är en långsiktig väg till hållbart boende på landsbygden.