Elavbrott

Information Avbrottsersättning  https://www.energimarknadsbyran.se/el/konsumentratt/klagoguide/avbrottsersattning/

Nedan hittar du information kring elavbrott i vårt elnät 2019 & 2020

2020-02-15 kl 12.00- ca 14.00 elavbrott i Hånger,Sätuna och Håkantorp, orsaken  nerfallet träd på ledningen

2020-02-15 kl 14.00- ca 16.30 elavbrott i delar av Axvall, Stenum p.g.a  avgrävd högspänningskabel

2020-01-13 klockan 10-11, planerat avbrott i Eggby, information gått ut till berörda kunder

2020-01-04  klockan 01.24-02.35 i Sätuna,  Håkantorp p.g.a kraftig vind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste nytt

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv