Elavtal / Priser

Du hittar elavtalet samt villkoren på sidan Blankett

Följande avtal gäller under perioden 2018-10-01 t.om  2021-09-30

1. Tre-årigt fast avtal till priset av 49,60/kWh. Totalt inkl moms 62öre/kWh

2. Tre-årigt fast avtal Miljö El till det förmånliga priset av 50,40 öre/kWh. Totalt inkl. moms 63 öre/kWh

3. Rörligt avtal: SVKs medelspottpris + 2,5 öre exkl. kostnad för el-certifikat

4. Rörligt avtal Miljö El: SVKs medelspottpris +3,5 öre exkl. kostnad för el-certifikat

 Vallebygdens rörliga elpris 2019

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
69,14 60,80 51,58 51,94 47,37 36,35 46,62 49,59 47,18 51,02 54,79 48,16

Totalt rörligt elpris inkl moms

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
86,42 76,0 64,47 64,92 59,21 45,43 58,28 61,99 58,98 63,78 68,48 60,20

Totalt rörligt elpris miljö-el inkl moms

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
87,67 77,25 65,72 66,17 60,46 46,68 59,52 63,24 60,23 65,02 69,73 61,45

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets uträkningsmodell

 

Avtal Lägenhet
2000 kWh år
Villa utan elvärme
5000 kWh/ år
Villa med elvärme
20 000 kWh/år
 Fast pris
tom 2021-09-30
74,50 67,00 63,25
 Fast pris Miljö
 tom 2021-09-30
75,50 68,25 64,50
 Rörligt pris dec 72,69 65,20 61,49
 Rörligt miljöpris dec
73,94 66,45 62,70
 Anvisningspris 102,68 95,18 91,43

 

OBSERVERA att det endast är elpriset det handlar om, nätavgiften ingår inte i jämförspriset.

 

Vallebygdens Energi AB har genom avtal påtagit sig ansvar att vara anvisad elleverantör för elkunder anslutna till Vallebygdens Energi Ekonomisk förenings elnät. Genom detta avtal garanteras alla att ha elleverans i sin uttagspunkt även om ingen elleverantör valts .Kunden har då fått en anvisningsleverans och ett anvisningspris. Detta pris är ett högre än det pris du får när du tecknar avtal. Vi rekommenderar att du tecknar avtal.

Du som inte tecknar avtal betalar tillsvidarepris/ anvisningspris för elen, för närvarande ligger detta pris på 72,14 /kWh. Totalt inkl moms 90,17 öre/kWh.

Nyinflyttade under avtalsperioden: Kontakta kundtjänst.

 

Vilket skall man välja?

Det är oerhört svårt att råda i valet av avtal. Någon riktlinje kan vi dock våga oss på att ge:
– Har man året runt boende i fastighet med eluppvärmning torde något av de fasta avtalen vara bäst.
– Sommarboende, lägenheter där man i huvudsak endast har hushållsström kan rörligt avtal vara lönsamt.

Ser man tillbaka historisk så har det varit lönsamt med rörligt avtal, men man måste vara medveten om att det kan bli dyrt vissa månader. Den senaste sommaren 2018 torka och kommande avveckling av kärnkraftsreaktorer indikerar på en uppåtgående trend för elpriset.

Du hittar elavtalet samt villkoren på sidan Villkor & Blanketter