Jämförpriser el

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets uträkningsmodell

 

Avtal Lägenhet
2000 kWh år
Villa utan elvärme
5000 kWh/ år
Villa med elvärme
20 000 kWh/år
 Fast pris
tom 2021-09-30
74,50 67,00 63,25
 Fast pris Miljö
 tom 2021-09-30
75,50 68,25 64,50
 Rörligt pris juni 56,04 48,55 44,80
 Rörligt miljöpris juni
57,29 49,80 46,05
 Anvisningspris 102,68 95,18 91,43

 

OBSERVERA att det endast är elpriset det handlar om, nätavgiften ingår inte i jämförpriset.