Jämförpriser el

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets uträkningsmodell

 

Avtal Lägenhet
2000 kWh år
Villa utan elvärme
5000 kWh/ år
Villa med elvärme
20 000 kWh/år
 Fast pris
tom 2021-09-30
74,50 67,00 63,25
 Fast pris Miljö
 tom 2021-09-30
75,50 68,25 64,50
 Rörligt pris dec 72,69 65,20 61,49
 Rörligt miljöpris dec
73,94 66,45 62,70
 Anvisningspris 102,68 95,18 91,43

 

OBSERVERA att det endast är elpriset det handlar om, nätavgiften ingår inte i jämförspriset.