Jämförpriser el

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets uträkningsmodell

 

Avtal Lägenhet
2000 kWh år
Villa utan elvärme
5000 kWh/ år
Villa med elvärme
20 000 kWh/år
 Fast pris
tom 2021-09-30
74,50 67,00 63,25
 Fast pris Miljö
 tom 2021-09-30
75,50 68,25 64,50
 Rörligt pris december 60,60 53,09 49,34
 Rörligt miljöpris december
61,85 54,34 50,59
 Anvisningspris 93,50 86,00 82,25

 

OBSERVERA att det endast är elpriset det handlar om, nätavgiften ingår inte i jämförpriset.